اعضای تیم

حسین زاهدی

مدیر فنی

وحید عبدل پور

مدیر مالی

لیدا حسین زاده

پشتیبان فنی

مهرداد غریبی

مدیر فنی هاست و دامنه

وحید شهبازیان

مدیر شبکه

امیر اکبری زاده

پشتیبان شبکه

مهدی صائم

طراح و گرافیست